Gjelds
Monitor

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Twoja droga do finansowej stabilności w Norwegii

11.08.2023

Aby móc ubiegać się o kredyt gotówkowy w Norwegii, oprócz stałego adresu zameldowania, minimalnych dochodów w wysokości 220 tys. kr rocznie, czy ukończonego 23. roku życia potrzebujesz również stałego numeru personalnego oraz braku przeterminowanych zadłużeń - czyli inkasso.

W poniższym artykule szerzej omówimy dwie ostatnie kwestie.

Czy bez stałego numeru personalnego, mając tylko D-Nummer, otrzymasz kredyt?

D-Nummer to tymczasowy numer identyfikacyjny przyznawany w Norwegii osobom, które nie mają stałego numeru personalnego (fødselsnummer), ale muszą mieć identyfikator z powodów takich jak praca, podatki lub inne wymogi biurokratyczne.

 

Posiadając tymczasowy numer personalny (D-nummer) nie możesz ubiegać się o kredyt w Norwegii. Potrzebujesz do tego stałego numeru personalnego (fødselsnummer). Ponadto, osoby z D-Nummerem często mają mniej stałą sytuację, np. są w Norwegii tymczasowo na umowę o pracę, co może zwiększyć ryzyko dla banku. Dlatego osoby te spotkają się z odmową ze strony norweskich banków podczas próby ubiegania się o kredyt.

 

 

Jak uzyskać stały numer personalny?

Zanim złożysz wniosek o kredyt, musisz uzyskać stały numer personalny (tzw. fødselsnummer). Składa się z 11 cyfr, z których pierwszych sześć to data urodzenia. Jeżeli chcesz starać się o nadanie stałego numeru personalnego, musisz udać się do Skatteetaten do oddziału Folkeregisteret (ewidencja ludności) z umową o pracę na przynajmniej pół roku oraz umową najmu mieszkania/pokoju/domu. Proces ten jest następujący:

  1. Przede wszystkim musisz uzyskać prawo do stałego pobytu w Norwegii. Oznacza to, że musisz spełniać pewne wymagania, takie jak posiadanie pracy lub bycie członkiem rodziny obywatela Norwegii.
  2. Gdy spełnisz te wymagania, możesz złożyć podanie o numer personalny w urzędzie Skatteetaten (w oddziale Folkeregisteret). Należy dostarczyć pewne dokumenty, takie jak paszport, dowód pracy lub dokumenty potwierdzające powiązania rodzinne.
  3. Po złożeniu wniosku, będziesz musiał poczekać na decyzję urzędu. Czas oczekiwania może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak obłożenie urzędu czy skomplikowanie Twojego przypadku.

 

Uzyskanie stałego numeru personalnego to duża decyzja, która zwykle oznacza zamiar osiedlenia się w Norwegii na dłuższy czas. Jednak, jak widzisz, jest to rzecz niezbędna, jeśli chcesz w Norwegii na przykład uzyskać kredyt gotówkowy.

 

 

Najczęstsze powody otrzymywania inkasso

Przejdźmy do kolejnego problemu, jakim jest inkasso. Jest to proces odzyskiwania długów, który może dotknąć każdego, kto nie ureguluje swoich zobowiązań finansowych na czas.

Najczęstsze przyczyny otrzymywania inkasso są zaskakująco prozaiczne:

  • nieopłacone rachunki za media,
  • zaległości w opłatach za mieszkanie,
  • nieuregulowane zobowiązania kredytowe,
  • nieopłacone mandaty,
  • nieuregulowane rachunki za usługi medyczne
  • czy nieopłacone rachunki telefoniczne.

Tak, nawet przeterminowany bilet parkingowy czy niezapłacony abonament na siłownię mogą skutkować inkasso.

 

 

Procedura powstawania inkasso

Proces inkasso rozpoczyna się, gdy dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania finansowego na czas (ma na to min. 14 dni). Uprzednio otrzymuje wezwanie do zapłaty. Wierzyciel, czyli osoba lub firma, której dłużnik jest winien pieniądze, może wówczas zlecić odzyskanie długu firmie windykacyjnej. Ta firma kontaktuje się z dłużnikiem, informując go o zaległości i proponując termin spłaty. Jeśli dłużnik nie ureguluje długu, firma windykacyjna może podjąć dalsze kroki, takie jak wystąpienie do sądu o nakaz zapłaty.

 

 

Wnioskowanie o kredyt po spłaceniu inkasso

Po spłaceniu długu inkasso, informacje o tym zobowiązaniu mogą pozostać w twojej historii kredytowej przez 4 lata. To oznacza, że banki i inne instytucje finansowe będą widziały ten wpis podczas oceny twojego wniosku o kredyt. Jednak nie oznacza to, że nie możesz otrzymać kredytu w tym okresie. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji - twojego dochodu, stabilności zatrudnienia, innych zobowiązań finansowych i oczywiście od polityki konkretnego banku. Po spłaceniu długu inkasso, ważne jest, aby otrzymać potwierdzenie spłaty i regularnie monitorować swoją historię kredytową.

 

 

Monitorowanie sytuacji kredytowej

Po spłaceniu inkasso warto regularnie sprawdzać swoją sytuację kredytową. Można to zrobić za pomocą aplikacji Gjeldsmonitor, która jest darmowym narzędziem do monitorowania zadłużenia. Aplikacja pozwala na bezpłatne sprawdzenie swojej punktacji kredytowej i dostarcza informacji o tym, jak poprawić swoją sytuację kredytową.

 

Pamiętaj!
Regularne monitorowanie swojej sytuacji kredytowej pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych problemów i podjęcie odpowiednich kroków, aby uniknąć powstania nowego inkasso.

 

 

Zapytaj o opcje kredytowania