Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Kredyt konsumencki w Norwegii

28.11.2019

Rynek udzielanych kredytów w Norwegii staje się coraz bardziej ograniczany przez wciąż zmieniające się przepisy. Jednakże osoby, które są zainteresowane zaciągnięciem pożyczki, mogą złożyć wniosek m.in. o uzyskanie kredytu konsumenckiego, nor. forbukslån, na potrzeby własne, niemające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wiele banków nadal posiada atrakcyjne oferty kredytowe z zapewnieniem niskiego oprocentowania, które umożliwią zaspokojenie swoich potrzeb.

Należy pamiętać, że podstawowymi warunkami, aby móc wnioskować o pożyczkę, są: wiek powyżej 23 lat, posiadanie stałego numeru personalnego, meldunku w Norwegii oraz określonego dochodu z tytułu zatrudnienia. Brak spełnienia chociażby jednego z wcześniej wspomnianych warunków, już na wstępie wiąże się z odmową możliwości składania wniosku kredytowego. Część zainteresowanych kredytem, którzy pobierają zasiłek AAP, czyli świadczenie rehabilitacyjne, może również podjąć próbę uzyskania pożyczki.

Kredyt konsumencki w Norwegii

Zasady przyznawania kredytu konsumenckiego w Norwegii w roku 2019

Podstawowymi dokumentami, jakie należy posiadać, aby złożyć wniosek o kredyt konsumencki, są: aktualny odcinek z pensji, nor. lønnsslipp, z którego wynika kwota dotychczas osiągniętego dochodu brutto, a także wstępne rozliczenie podatkowe, nor. Skattemelding, zawierające informacje na temat osiągniętego dochodu w zakończonym roku podatkowym. Istotnymi danymi dla banków zawartymi na Skattemeldingu są również informacje na temat innych zobowiązań finansowych wnioskującego. Na ich podstawie można ocenić płynność i zdolność finansową do zaciągnięcia nowego kredytu.

 

Ułatwieniem dla potencjalnych kredytobiorców jest możliwość wnioskowania wraz z drugą osobą. Warunki współkredytobiorców są takie same, jak w przypadku ubiegania się o kredyt samodzielnie. Nie ma kryterium w postaci minimalnego okresu zatrudnienia w Norwegii, jaki trzeba udokumentować, żeby wnioskować o kredyt. Praktyka jednak pokazuje, że im dłużej wnioskujący przebywa i pracuje w Norwegii, tym większe jest prawdopodobieństwo udzielenia przez banki pożyczki. Warto wiedzieć również, że osoby posiadające tymczasowy numer personalny, czyli d-nummer, nie otrzymają żadnej oferty kredytowej. Banki automatycznie odmówią udzielenia kredytu. W związku z tym, ci, którzy nadal chcą ubiegać się o kredyt w Norwegii, muszą uzyskać stały numer personalny.

 

Na jakich warunkach można uzyskać kredyt w Norwegii?

Kredyt konsumencki można uzyskać maksymalnie na 5 lat. Istnieje możliwość wydłużenia spłaty do 15 lat, jednak wyłącznie pod warunkiem refinansowania wcześniej zaciągniętego zobowiązania. Polega to na zaciągnięciu nowego kredytu na spłatę dotychczasowego zobowiązania. Zazwyczaj wiąże się to z otrzymaniem oferty kredytowej na lepszych warunkach. Warto pamiętać, że zaciągnięty kredyt można spłacić wcześniej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Szybsza spłata kredytu umożliwi uniknięcie konieczności płacenia dodatkowych odsetek. Osoby zainteresowane kredytem konsumenckim mogą wnioskować o uzyskanie kwoty od 5 000 do 5 000 000 NOK bez dodatkowego zabezpieczenia. Ważne jest jednak to, że banki sprawdzają zdolność kredytową wnioskującego w systemach, takich jak Experian i BisNode, co daje im możliwość oceny – na podstawie dotychczas osiąganych przez wnioskującego dochodów – jaką kwotę dana osoba będzie w stanie spłacić.

 

O jakie kredytu można wnioskować w Norwegii?

Poza kredytem konsumenckim oraz refinansowaniem kredytu konsumenckiego, Norwegia oferuje szereg kredytów, o które można się ubiegać. Należą do nich:

 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt samochodowy,
 • kredyt na remont,
 • linia kredytowa,
 • karta kredytowa.

 

Najpopularniejszym z nich jest jednak kredyt refinansowy. Przede wszystkim daje on możliwość spłacania jednej raty zobowiązania, zamiast kilku. Umożliwia to zapewnienie bardziej przejrzystego budżetu domowego. Banki zabiegają o osoby, które chciałyby refinansować inne zobowiązania. Dzięki temu zyskują nowego klienta, który w przyszłości może być zainteresowany innymi produktami oferowanymi przez nie.

 

Wybrałeś interesującą cię ofertę kredytową – co dalej?

Ostatnim etapem (po otrzymaniu oferty kredytowej oraz wybraniu jednej z nich) jest jej zatwierdzenie. Do wykonania tej czynności niezbędne jest posiadane przez wnioskującego BankID, które stanowi elektroniczną legitymację do złożenia podpisu. Podpisany wniosek trafia do działu decyzyjnego w banku, po czym zazwyczaj w ciągu trzech dni roboczych dochodzi do wypłaty kredytu na wskazany numer konta. Zdarza się także, że bank ostatecznie odmówi wypłaty kredytu bez podania konkretnej przyczyny.

 

Najczęściej spotykane pojęcia, które pojawiają się w procesie uzyskiwania kredytu konsumenckiego w Norwegii:

 • AvtaleGiro – automatyczna spłata raty,
 • d-nummer – tymczasowy numer personalny. Osoby, które go posiadają, nie mogą wnioskować o kredyt w Norwegii.
 • fødselsnummer – stały numer personalny, który musi posiadać osoba ubiegająca się o kredyt konsumencki w Norwegii,
 • folkeregisteret – norweski rejestr ludności, w którym widnieją informacje na temat zarejestrowanego adresu w Norwegii,
 • lønnsslipp – odcinek z pensji zawierający informacje na temat osiągniętego dochodu, pozwalający sprawdzić zdolność finansową kredytobiorcy,
 • skattemelding – wstępne rozliczenie podatkowe. Niezbędny dokument do otrzymania ofert kredytowych.
 • refinansiering – refinansowanie kredytu w Norwegii. Spłata dotychczasowego kredytu lub kredytów nowym, najczęściej na korzystniejszych warunkach.

 

Dla wielu osób uzyskanie kredytu w Norwegii może wydawać się trudne. Ma to związek z barierą językową. W Multinor finans pracują konsultanci, którzy mogą pomóc w wytłumaczeniu procesu uzyskania kredytu, wytłumaczą problematyczne pojęcia oraz pomogą z sukcesem uzyskać kredyt konsumencki w Norwegii.

 

Na jakie cele przeznacza się kredyt konsumencki w Norwegii?

Banki nie wymagają podania informacji o celu, na jaki zostaje zaciągnięty kredyt. Najczęściej jednak środki są przeznaczane na remont czy zakup auta w Norwegii. Wielokrotnie pojawiają się zdarzenia losowe, które zmuszają do uzyskania szybko i skutecznie kredytu na spłatę zobowiązań. Często jednak kredytobiorcy chcą przeznaczyć dodatkowe środki na spełnienie swoich potrzeb, takich jak: wakacje z rodziną, wyremontowanie mieszkania w Norwegii, a także powiększenie domu poprzez postawienie dobudówki. Polacy mieszkający w Norwegii mogą wnioskować o dodatkowe środki. Wystarczy skontaktować się z Multinor finans, aby uzyskać kredyt na satysfakcjonujących warunkach.